PTSFS 2012:3 - Föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

2012-09-12

Föreskrifterna träder i kraft 1 oktober 2012 och ersätter då PTS föreskrifter PTSFS 2010:8 om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.