Ökade kommunikationsmöjligheter oavsett funktionsförmåga


PTS har regeringens uppdrag att se till att alla kan använda elektroniska kommunikationstjänster.

Mer information om hur PTS arbetar med användbarhet och tillgänglighet via informations- och kommunikationsteknik.

 

PTS arbetar dessutom specifikt med att upphandla och främja utvecklingen av tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning.
 
Mer information om TELEFONITJÄNSTER.

Mer information om IT- OCH INTERNET-TJÄNSTER.

Mer information om POSTTJÄNSTER.

 

PTS innovationstävling arrangeras minst en gång per år och är öppen för företag och andra organisationer som ansöker med tjänste- och produktutvecklingsprojekt eller studier inom elektronisk kommunikation.  

Syftet är att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av utnyttja digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga.

Mer information om PTS årliga innovationstävling.