Ökade kommunikationsmöjligheter oavsett funktionsförmåga


PTS har regeringens uppdrag att se till att alla kan använda elektroniska kommunikationstjänster.

Mer information om hur PTS arbetar med användbarhet och tillgänglighet via informations- och kommunikationsteknik.

 

PTS arbetar dessutom specifikt med att upphandla och främja utvecklingen av tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning.
 
Mer information om TELEFONITJÄNSTER.

Mer information om IT- OCH INTERNET-TJÄNSTER.

Mer information om POSTTJÄNSTER.

 

Två gånger om året arrangeras PTS tävlingen "Innovation för alla" där företag och organisationer tar fram produkter och tjänster som ökar tillgänglighet till elektronisk kommunikation - för alla.

Mer information om PTS årliga innovationstävlingar.