Kommunföreläsningar 2017-2018

Post- och telestyrelsen erbjuder alla kommuner utbildning i bredband. Utbildningen sker på länsnivå under hösten 2017 och våren 2018.

Utbildningsinsatsen är en del av PTS arbete med att främja bredbandsutbyggnad i hela landet. Detaljerad information om utbildningen finns längre ner på sidan, i filen ”Erbjudande om kommunutbildning”.

För att alla ska få samma information kommer vi att förmedla allmän information via denna sida. Här kommer vi också att publicera de presentationer som vi visat för varje utbildningstillfälle.

Nedan är svar på några av de allmänna frågor som kommit till oss:

  • PTS börjar utbilda under oktober månad. Vi behöver tid att planera passande datum för er och koordinera våra interna resurser så att vi skickar rätt personer vid rätt tillfällen.
  • PTS erbjuder en grundutbildning om cirka 4 timmar som har ett fastställt upplägg.
  • PTS erbjuder också möjlighet till ett fördjupningspass. Här kan ni komma med egna önskemål och vi ska göra vårt bästa för att erbjuda det ni önskar förutsatt att det faller inom PTS område. Vi har två fördjupningsområden som vi redan nu vet att vi kan erbjuda och som vi upplevt att det finns ett intresse av:
    • Fördjupning i Utbyggnadslagen
    • Fördjupning i hur trådbundna och trådlösa tekniker kan komplettera varandra

Presentationsbilder:

 

Mer information