PTS upphandlar viktiga tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionsnedsättning, till exempel:

Kostnadsfri nummerupplysning

Tjänsten erbjuder nummerupplysning för personer som på grund av synskada eller annan funktionsnedsättning inte kan söka nummer i kataloger eller på internet.

I tjänsten kostnadsfri nummerupplysning, som även heter 118400, ingår förfrågan om telefonnummer och adresser i Sverige samt vidarekoppling till efterfrågat nummer. Tjänsten kan användas både med fast telefon och mobiltelefon.

Målgrupp

Personer med en bestående funktionsnedsättning som inte kan söka efter nummer på nätet eller i tryckta kataloger samt personer som inta kan ringa avgiftsbelagda nummerupplysningar och notera numret för framtida behov.

Om tjänsten

Nummerupplysningen har öppet dygnet runt, alla dagar. 

Tjänsten är avsedd för privatpersoner i Sverige och för personligt bruk. För att använda tjänsten krävs registrering.

För mer information, se tjänstens webbplats, 118400.se

Leverantör

PTS upphandlar tjänsten 118400 – kostnadsfri nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning av Eniro 118 118 AB.

Kontaktinformation

Kundtjänst (öppet helgfria vardagar kl. 8-17):
Telefon: 020-36 46 56
E-post: info@118400.se

 

För mer information om PTS arbete med kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättningar, vänligen kontakta växeln på 08-678 55 00 eller skicka e-post till info@pts.se