Utrustning

Radioutrustning är alla sorters radiosändare och radiomottagare. Radiosändare finns i t.ex. kommunikationsradio, trådlösa hörlurar, radiostyrda leksaker, inbrottslarm och trygghetslarm. Mottagare som bara används för att ta emot rundradio- och tv-sändningar omfattas emellertid inte av reglerna för radioutrustning.

Teleterminalutrustning är apparater för telekommunikation som ansluts till allmänt tillgängliga telenät, t.ex. telefoner, telefonsvarare, nummer­presentatörer, telefax och modem.

Mobiltelefoner är både radio- och teleterminalutrustning.

Administrativa och tekniska krav

Den som sätter radio- eller teleterminalutrustning på marknaden i Sverige ansvarar också för att utrustningen uppfyller tekniska och administrativa krav.

Radio- och teleterminalutrustning ska uppfylla s.k. väsentliga egenskapskrav i tekniskt hänseende. Utrustningen ska ha genomgått ett särskilt förfarande för att säkerställa att den uppfyller de väsentliga egenskapskraven. Utrustningen ska vara CE-märkt, vilket intygar att den uppfyller de väsentliga egenskapskraven. Läs mer om CE-märkning.

Marknadskontroll

PTS övervakar med marknadskontroll att radio- och teleterminalutrustning som sätts på marknaden i Sverige uppfyller de krav som ställs på sådan utrustning enligt lag och PTS föreskrifter. Kraven finns bl.a. för att utrustningen inte ska störa annan radiokommunikation eller användning av andra elektriska apparater.

Vad är marknadskontroll? (pdf, nytt fönster)

I Sverige har SWEDAC ett samordningsansvar för svenska myndigheters marknadskontroll  och verkar även internationellt för en harmonisering på området. Besök därför gärna www.marknadskontroll.se för mer information.