Mobiltelefoni och surf inom EU

Från och med den 30 april 2016 blir det billigare att använda mobilen inom EU. Du kommer då att betala den kostnad du har i Sverige plus en extraavgift som operatörerna får ta ut när de skickar trafik i varandras nät inom EU.

Kostnad från och med den 30 april 2016

Ringa samtal (per minut):
Din vanliga kostnad + max 0,58 kronor
(max totalkostnad för dig är 2,21 kronor)

Ta emot samtal (per minut):
Max 0,13 kronor

Skicka sms (per styck):
Din vanliga kostnad + max 0,23 kronor
(max totalkostnad för dig är 0,69 kronor)

Dataanvändning (per MB):
Din vanliga kostnad + max 0,58 kronor
(max totalkostnad för dig är 2,32 kronor)

Observera att valutakursen för priserna ovan kommer att justeras den 1 juli 2016. Det kan innebära mindre förändringar i priserna. Priserna ovan är avrundande och inklusive moms.

Målet med EU:s regler är att det på sikt ska kosta lika mycket att använda mobilen hemma som inom EU. Den 15 juni 2017 sänks priserna ytterligare. Från och med detta datum måste operatörerna ha särskilda skäl för att ta ut en extraavgift när de skickar trafik i varandras nät inom EU (så kallad internationell roaming).

Användning inom EU till hemmapriser så långt det är skäligt

Från och med den 15 juni 2017 får operatörer inte längre ta ut extraavgifter för roamingtjänster som används när du reser inom EU. Enligt huvudregeln ska det inte kosta mer än i hemlandet att ringa, sms:a eller surfa när du befinner dig i ett annat EU-land. Operatörerna får däremot begränsa mängden tjänster som du får ta del av till samma pris som hemma, om det finns risk för missbruk eller onormal användning. Till exempel ska det inte löna sig att teckna ett abonnemang i ett annat land än det du bor i permanent. En sådan begränsning kallas för en policy för skälig användning.

Operatörerna kan ta ut en extraavgift i vissa fall

Enligt reglerna får operatörerna i undantagsfall ta ut en extraavgift också efter den 15 juni 2017 om operatören inte har möjlighet att täcka sina kostnader för att leverera tjänsten. En sådan avgift får bara tas ut på den användning av tjänster som överskrider gränsen för skälig användning (se ovan). För att kunna ta ut en sådan avgift måste operatören få avgiften godkänd av PTS på förhand.

Operatörerna får inte ta ut någon extraavgift för mottagna sms eller för mottagna röstmeddelanden. Däremot kan det fortfarande kosta pengar att lyssna av röstmeddelanden när du reser inom EU.

Debiteringsintervall för olika tjänster

För samtal som varar i mindre än 30 får operatören ta betalt för 30 sekunder. Efter 30 sekunder ska operatören ta betalt per sekund. Det betyder att om du ringer ett samtal som varar i 5 sekunder, så kan operatören ändå ta betalt för 30 sekunder. Om du däremot ringer ett samtal som varar i 35 sekunder får operatören bara ta betalt för 35 sekunder. Kontrollera vad som gäller enligt ditt avtal. När det gäller användning av data ska operatörerna ta betalt per kilobyte. För mms får operatören dock ta betalt per styck.

Du kan avtala om alternativa taxor

Enligt reglerna får operatörerna också erbjuda andra prismodeller, något som tidigare kallats för alternativa taxor. Om man avtalar om en alternativ taxa med sin operatör, så gäller inte reglerna om skälig användning, pristak för extraavgifter eller andra bestämmelser enligt EU-reglerna. Förut reglerades vilket pris som operatören max fick ta ut av en kund. Om du får ett sådant erbjudande så hör av dig till din operatör för mer information om vad erbjudandet innebär.

Om operatören erbjuder alternativ taxa ska operatören även påminna dig om vilka eventuella fördelar du i så fall går miste om. Du får när som helst byta till eller från en prismodell enligt reglerna eller en alternativ taxa. Om du begär ett sådant byte ska det ske inom en arbetsdag från att operatören tagit emot din begäran. Det ska inte kosta något att byta och bytet får inte medföra konsekvenser på andra delar av abonnemanget än det som handlar om roaming. Om du avtalat om att en alternativ taxa ska gälla en viss tid, får operatören fördröja bytet tills den tidigare taxan har gällt i högst två månader.

Vilken information har du rätt till?

När du kommer till ett annat EU-land har du rätt att få information om vilka priser som gäller och andra viktiga uppgifter. Här går vi igenom vilken information du har rätt till.

Du ska få ett sms med priser

När du reser in i ett annat EU-land ska du få ett sms som ger dig personlig prisinformation i den valuta som du normalt faktureras av din hemmaoperatör. Det ska anges i informationen om den policy för skälig användning som du omfattas av inom EU och de eventuella extraavgifter som gäller utöver policyn för skälig användning. I meddelandet ska det också finnas uppgifter om det gratisnummer du kan höra av dig till för att få mer detaljerad information om priser och specifika villkor för tjänsten. Det ska även anges att du gratis kan ringa det europeiska larmnumret 112.

Om du har nedsatt syn har du rätt att begära att operatören automatiskt och kostnadsfritt ringer upp dig och lämnar motsvarande information.

Du ska få ett sms när du når gränsen för skälig användning

Operatören ska skicka ett sms när du når gränsen för skälig användning för samtal eller sms. Meddelandet ska innehålla information om vilken extraavgift som tas ut om du fortsätter att använda samtals- och sms-tjänster.

Du ska få information när du tecknar abonnemang

Operatören ska ge fullständiga upplysningar om roamingavgifter när du tecknar ett abonnemang. Ditt avtal ska innehålla detaljerade uppgifter om vilka priser och villkor som gäller. Operatören ska också hålla tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell information gällande priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig, exempelvis på sin webbplats.

Dessutom ska operatören meddela eventuella ändringar i villkoren, till exempel om en avgift ändras, utan oskäligt dröjsmål. Tänk på att du kan välja att avsluta avtalet utan extra kostnad om du inte accepterar villkorsändringar som inte är till uppenbar fördel för dig.

Du ska få information årligen om du har valt en annan taxa

Om du avtalar med din operatör om en annan taxa än den som följer av de nya reglerna, ska operatören skicka påminnelser om det årligen.

Du ska få ett sms när du börjar surfa i ett annat EU-land

Operatören ska skicka ett automatiskt meddelande, exempelvis sms, till dig och informera om att du använder mobilsurf i ett annat EU-land. Bland annat ska det finnas information om den policy för skälig användning som du omfattas av och de eventuella extraavgifter som gäller. Meddelandet ska innehålla grundläggande, personlig information om priser och aktuella avgifter.

Du ska få ett sms när den skäliga användningen eller den alternativa taxan är slut

När du använt hela den datamängd som ingår i policyn för skälig användning eller din alternativa taxa ska du få ett meddelande från operatören. Meddelandet ska ange den extraavgift som gäller om du vill fortsätta använda datatjänster. Du ska också kunna få en tjänst av operatören som ska garantera att de sammanlagda kostnaderna under en viss period inte överstiger ett visst belopp som du själv valt.