Bredbandsutbyggnad

PTS främjar utbyggnaden av snabbt bredband i Sverige genom information, utbildning och samverkan.

Vi riktar oss främst till företrädare inom nationella, regionala och kommunala offentliga organisationer som alla har en viktig roll i arbetet med bredbandsutbyggnaden i Sverige. Vi stödjer och stimulerar dessa organisationer att bidra aktivt till utbyggnad av snabbt bredband, främst i områden där kommersiellt driven utbyggnad inte uppstår. Kommunerna har en viktig roll för utbyggnaden av bredband - läs mer här.

PTS hanterar inte stödmedel för bredbandsutbyggnad.

Regeringen har avsatt 3,25 miljarder kronor i Landsbygdsprogrammet 2014–2020 för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. Alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan söka stödet. Kravet är att projektet ska vara till nytta för fler. För information om stödmedel inom Landsbygdsprogrammet kan du vända dig till antingen din länsstyrelse eller läsa mer på Jordbruksverkets webbplats.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) har totalt cirka 600 miljoner kronor som är avsedda att användas för stöd till bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät. Tillväxtverket har information om stöd till bredband inom Regionalfonden.

Vill du veta hur andra gått tillväga för att skaffa snabbt bredband? Här presenteras några exempel!

Aktuellt

2016-07-07
Fiber åt alla i Blekinge och Skåne (FABS) har anordnat aktörsträffar på temat att bygga bredband utan finansiellt stöd. I samband med uppstartsmötet den 20 juni la länsstyrelsen i Blekinge upp denna nyhet.

2016-06-17
PTS har tidigare bedömt att den kommersiella utbyggnaden kommer att täcka åtminstone samtliga tätorter. Den bedömningen kvarstår konstaterar PTS i ett yttrande till Statens jordbruksverk, som använder detta som underlag i sin hantering av bredbandsstöd för landsbygden.

Läs PTS yttrande

2015-09-13
Fiberutbyggnad, stöd och tjänster var i fokus på den regionala bredbandskonferens som anordnades i Göteborg i helgen, arrangerad av Västra Götaland Regionen i samarbete med Bredbandsforum och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Cirka 300 representanter för lokala fiberföreningar deltog. Från PTS sida höll Ann-Sofie Fahlgren redogörelser om reglerna för bredbandsstöd i landsbygdsprogrammet och anmälningsplikten. Förutom detta fick åhörarna information om regeringens bredbandspolitik, Bredbandsforums byanätsforum, upphandling, dokumentation, GIS, besiktning, förvaltningsfas, moms och skatter m.m

Konferensen filmades och samtliga presentationer finns att hitta här.

2015-09-11
PTS samrådsvar till Länsstyrelsen i  Västernorrlands utredning om grossisttillträde i Nora, Jnr 2011-3143.

2015-05-28
 Regeringen har beslutat att införa särskilda bredbandskoordinatorer i varje län. Koordinatorerna ska under perioden 2015-2020 arbeta för bredbandsutbyggnad i det egna länet. Regeringen har gett Bredbandsforums kansli i uppgift att ge stöd till de regionala bredbandskoordinatorerna. Stödfunktionen vid bredbandsforums kansli kommer finnas tillgänglig från augusti 2015. Mer information finns på Bredbandsforums webbplats.

 

Kontaktuppgifter:
Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: landsbygd@pts.se
Övriga frågor: pts@pts.se