Nyheter

Nyheter -

Uppdaterad inbjudan till informationsmöte om auktionsregler i 700 MHz-bandet

Anmälan ska ha kommit in till PTS senast 2 maj. Observera att lokalen har ändrats jämfört med tidigare inbjudan.

26 april 2018


PTS möjliggör 56 MHz-kanalbandbredd i 13 GHz frekvensbandet för fast radio

Från och med den 25 april finns möjlighet att ansöka om tillstånd.

25 april 2018


PTS vinner pris i jämställdhet för andra året i rad

PTS har återigen bästa resultat i jämställdshetsindex.

23 april 2018


Remiss av regler och villkor inför auktionen i 700 MHz-bandet

PTS inleder en remiss av beslut att begränsa antalet tillstånd i 700 MHz-bandet och allmän inbjudan till ansökan.

20 april 2018


Beslut om underrättelse mot Teloteket angående bristfällig information

Teloteket har möjlighet att yttra sig om underrättelsen senast 9 maj.

19 april 2018


Telia vidtar säkerhetsåtgärder för abonnenters integritet efter tillsyn från PTS

PTS avslutar granskning.

19 april 2018


RSPG håller workshop i Stockholm den 15 maj

19 april 2018


PTS bjuder in till informationsmöte om auktionsregler i 700 MHz-tilldelningen

Anmälan till mötet ska ske senast 2 maj.

16 april 2018


Träffa PTS i Almedalen

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att besöka Almedalsveckan 2018.

16 april 2018


Minskade volymer ger kvalitetsutmaningar

Postmarknaden fortsätter att förändras i takt med att vi skickar färre brev men allt fler paket. Operatörerna har utmaningar när det gäller att hålla en hög kvalitet.

16 april 2018


PTS publicerar sammanställning av konsultationssvar och myndighetens bemötande kring tilldelningen i 700 MHz-bandet

PTS har hämtat in synpunkter på förslag om bland annat tillståndstid, tekniska regler, täckningskrav och auktionsformat.

5 april 2018


Stort utskick av fakturor för båtradiotillstånd

Ta gärna del av uppdaterad information om faktureringen på vår webbplats.

5 april 2018


PTS plan för konkurrenstillsyn 2018

Utbyggnadslagen, roaming och öppet internet är några av områdena som PTS kommer att granska under 2018.

4 april 2018


PTS har beviljat Ericsson tillstånd för 5G-tester i 26 GHz-bandet

Frekvensutrymmet ger möjligheter att utveckla tillämpningar som kräver mycket hög datahastighet.

3 april 2018


Tre av fyra hushåll och företag har tillgång till snabbt bredband

Det visar PTS rapport "PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017".

28 mars 2018


PTS Inriktningsplan för spektrumhantering

Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

28 mars 2018


Nya tillståndsvillkor för samtliga postoperatörer

PTS har nu beslutat om tillståndsvillkor för samtliga postoperatörer. Villkoren börjar gälla den 1 april 2018.

27 mars 2018


PTS sammanfattar konkurrenstillsynen 2017

Pristillsyn, icke-diskriminering och öppet internet var några av PTS prioriterade områden under 2017.

23 mars 2018

Pristillsyn, icke-diskriminering och öppet internet var några av PTS prioriterade områden under 2017. Det framgår av myndighetens tillsynsrapport för fjolåret.


PTS bjuder in till förberedelsemöten inför ITUs fullmäktigkonferens, PP-18

Anmälan om deltagande senast 11 maj 2018.

22 mars 2018


Inbjudan till 5G-forum #6

Anmäl intresse senast 6 april 2018.

22 mars 2018