Innovationstävling – Konverserande gränssnitt för alla

Under vintern 2017/2018 avser Post- och telestyrelsens (PTS) utlysa en innovationstävling med temat ”Konverserande gränssnitt för alla”. Företag och organisationer kan söka till tävlingen och vinnande projekt kan erhålla mellan upp till 3 miljoner kronor i projektfinansiering. Antalet vinnande projekt beror på kvalitén av inkomna ansökningar.

Målet med innovationstävlingen är att finansiera utvecklingen av tillgängliga talteknologilösningar som kan nyttjas av alla, inklusive personer med funktionsnedsättning. PTS är särskilt intresserad av lösningar som utvecklas enligt konceptet ”universell design”, vilket är riktlinjer för hur produkter och tjänster kan utvecklas för att så många som möjligt ska kunna nyttja dem. 

Inför arbetet med bl.a. temasättning och ramar för innovationstävlingen är PTS angelägen om att ha en dialog med marknadens aktörer om att dels få en tydligare bild av hur marknaden ser ut och vilka olika temaområden som upplevs relevanta och dels få en förståelse över vilka ekonomiska ramar som är tillämpliga för utlysningen. Vidare vill PTS ha så många bra och relevanta sökanden som möjligt till tävlingen och därmed vill PTS föregå innovationstävlingen med en marknadsdialog. För att läsa och svara på marknadsdialogen, se dokumentet i högerspalten.

För mer information:
Telefon: 08-678 55 52
e-post: innovation@pts.se