Om tävlingens tema Förenkla för föräldrar

Tävlingen avslutades 2014-05-20.

PTS innovationstävling har syftet att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av utnyttja digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Tävlingen arrangeras minst en gång per år sedan 2010 och är öppen för företag och andra organisationer som ansöker med tjänste- och produktutvecklingsprojekt eller studier inom elektronisk kommunikation. De projektförslag som PTS utser som vinnare får finansiering på upp till 1,7 miljoner kronor.


Om temat

Temat för PTS tionde innovationstävling var ”Förenkla för föräldrar”. Syftet var att få fram lösningar som kan underlätta i vardagen för föräldrar, oavsett vilken funktionsförmåga de har. De flesta föräldrar känner ibland att tiden inte räcker till och att planeringen av veckorna blir ett pusslande. Utöver detta ska man hålla kontakt med och koll på vad som händer i barnens skola och fritidsverksamhet. För föräldrar som har en funktionsnedsättning kan detta pusslande upplevas än mer frusterande.

 

Vad vi sökte

I denna tävling sökte PTS it-lösningar som kan ge personer bättre förutsättningar i sin roll som förälder. Det kan handla om verktyg för att bättre ta del av och kommunicera med olika verksamheter där barnen finns, som t.ex. skola och andra fritidsaktiviteter. Det kan också innebära att bättre kunna kommunicera och uträtta ärenden med offentliga organisationer angående sina barn. Lösningarna som vi sökte kan också vara inriktade mot att underlätta planering av en social gemenskap för barnen.

De lösningar som vi sökte kan underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera förpersoner med någon funktionsnedsättning. PTS ser gärna att tjänsterna tas fram efter konceptet Design för alla som ger riktlinjer för hur man kan utveckla produkter och tjänster så att de kan användas av så många som möjligt.

För denna tävling var maxbeloppet som kan sökas 1 700 000 kronor (SEK).

Tävlingen utlyses den 4 november 2014 och sista dag för ansökan var den 16 december 2014. 

 

Mer information

För frågor skicka e-post till innovation@pts.se