PTS INNOVATIONSTÄVLING - Arbetsmarknad för alla

Tävlingen avslutades 2017-06-15.

PTS gör nu ett första urval av de ansökningar som kommit in.

Därefter ges besked om vilka som går vidare till en presentationsrunda för ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen, samt innovatörer och slutanvändare. Slutligen sker en förstudieperiod som följs av besked från PTS om vilka som beviljas finansiering.

Vinnarna, som utses i december 2017, får upp till 2 miljoner för att utveckla sin idé. Dessutom erbjuds ett intressant nätverk och möjlighet att gå kurser inom områden som lansering och affärsmodellering – allt för att idén ska ha förutsättningar att nå slutanvändarna.

PTS och Arbetsförmedlingen vill önska alla som deltar i tävlingen lycka till. En arbetsmarknad där arbetsgivare ser kompetens och möjligheter istället för hinder och fler kan få jobb och en arbetsplats de trivs med och utvecklas på, oavsett funktionsförmåga.

 

Kontaktuppgifter

e-post: innovation@pts.se
telefon: 08-678 55 52