PTS Innovationstävling

Två gånger per år arrangerar Post- och telestyrelsens en innovationstävling. Där kan företag och andra organisationer ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling eller studier inom elektronisk kommunikation.

PTS innovationstävling har syftet att få fram lösningar som bidrar till att fler kan utnyttja digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. De vinnande projekten tilldelas finansierng med upp till 1,7 miljoner var. Ett viktigt krav som PTS har är att personer från målgrupperna är med och användartestar under projektets genomförande.

Innovationer för den här tävlingenbehöver inte alltid handla om att göra något nytt helt från början. Det kan även handla om att anpassa eller vidareutveckla befintliga lösningar.

Noggrann urvalsprocess med expertråd

Tävlingen börjar med en utlysning och därefter har ansökande sex veckor på sig att skicka in sitt bidrag. PTS gör sedan ett första urval enligt vissa kriterier, till exempel hur ansökan förhåller sig till temat och konceptet Design för alla. De som går vidare får presentera sitt projekt för PTS och ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare.

De ansökningar som valts ut får besvara ett förstudieunderlag. När PTS utvärderat förstudierna beslutas vilka projekt som får finansiering och möjlighet att förbättra vardagen för många.

 

Mer information

e-post: innovation@pts.se
kontakttelefon för innovationstävlingen, tel: 08-678 55 52

Press- och kommunikationsansvarig för innovationstävlingen:
Charlotte Aleman, charlotte.aleman@pts.se, tel 08-644 56 93

If you want information in english, please contact:
e-mail: innovation@pts.se
contact number for the innovation competition, telephone: +46 8 678 55 52


Press and Communications Manager for the innovation competition,
e-mail: charlotte.aleman@pts.se
telephone: +46 8 678 56 93

 

Här kan du läsa mer om de tävlingar som är aktuella eller planerade just nu: