Driftsäkerhetsforum

Driftsäkerhetsforum är möten där PTS och marknadens aktörer träffas för diskussioner om frågor som rör driftsäkerhet i elektroniska kommunikationer.

Möten hålls två gånger per år. Agenda, minnesanteckningar och presentationer från mötena publiceras på denna sida. Dokumenten är i pdf-format och öppnas i egna fönster.

Frågor om driftsäkerhetsforum besvaras av Marie Wahlin Tideklev, mailto:marie.wahlintideklev@pts.se.


Driftsäkerhetsforum 2017-05-03


Driftsäkerhetsforum 2016-11-23


Driftsäkerhetsforum 2016-04-06


Driftsäkerhetsforum 2015-11-25


Driftsäkerhetsforum 2015-06-15


Driftsäkerhetsforum 2014-11-26


Driftsäkerhetsforum 2014-05-07


Driftsäkerhetsforum 2013-12-05


Driftsäkerhetsforum 2013-04-23


Driftsäkerhetsforum 2012-11-23


Driftsäkerhetsforum 2012-04-26


Driftsäkerhetsforum 2011-12-07