Enkät till kommuner om bredbandsstrategier

PTS har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Bredbandsforum genomfört enkätundersökningar bland kommuner sedan 2010.

Årets undersökning visar att andelen kommuner som har uppdaterat sin bredbandsstrategi har ökat från 43 procent år 2013 till 62 procent 2014. Ytterligare 26 procent av kommunerna håller på att upprätta eller uppdatera en bredbandsstrategi. Totalt har därmed 88 procent av alla kommuner upprättat eller påbörjat arbetet med att ta fram bredbandsstrategier, vilket är en ökning från 2013.

PTS har tagit initiativ till undersökningen som led i arbetet att följa upp regeringens bredbandsstrategi. Strategin har som mål att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. För att det ska ske är kommunernas agerande, till exempel genom att sätta upp bredbandsstrategier, viktigt.

Undersökningen ägde rum under december 2014–januari 2015 och gav en hög svarsfrekvens, 83 procent.

Ta del av undersökningen här (pdf, nytt fönster).

Använd gärna PTS data, men ange källa.

< Tillbaka till sidan på PTS bredbandsuppdrag