Certifikatutfärdare

Nedan följer en förteckning över certifikatutfärdare som anmält sig enligt 8 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer:

SignGuard Europe AB
Båtbyggargatan 6
S-112 68 Stockholm
Tel +46-(0)8-510 605 60
www.signguard.se
Rootcertifikat för SignGuard Europe AB

Försäkringskassan
851 93 Sundsvall
www.myndighetsca.se

Comfact AB
Box 2324
403 15 Göteborg
Tel +46 31 135315
www.comfact.com