Elektroniska signaturer

Observera att denna lagstiftning upphör att gälla den 1 juli 2016. Den lagstiftning som ersätter finns på www.pts.se/eidas.


PTS utövar tillsyn över utfärdare av kvalificerade certifikat till allmänheten enligt lagen om kvalificerade elektroniska signaturer.

Det innebär att den som avser att utfärda kvalificerade certifikat till allmänheten ska fr.o.m. den 1 januari 2001 anmäla det till PTS.

Blankett för anmälan finns här nedan. Sedan den 25 juli 2003 utgår en avgift med 5 000 kr per helår för certifikatutfärdare.

En förteckning över dem som har anmält sig till PTS finns här nedan.

Anmälningsblankett (pdf, 90 kB, nytt fönster)

Mer information om e-legitimationer finns på www.elegitimation.se

Förteckning över certifikatutfärdare

Nedanstående certifikatutfärdare har anmält sig enligt 8 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

SignGuard Europe AB
Båtbyggargatan 6
S-112 68 Stockholm
Tel +46-(0)8-510 605 60
www.signguard.se
Rootcertifikat för SignGuard Europe AB

Försäkringskassan
851 93 Sundsvall
www.myndighetsca.se

Comfact AB
Box 2324
403 15 Göteborg
Tel +46 31 135315
www.comfact.com