DNSSEC

PTS använder DNSSEC. Därför kan du vara säker på att du verkligen är på vår webbplats nu.

Som första statliga myndighet i Sverige, och sannolikt också i världen, införde PTS DNSSEC i september 2008. Alla som söker information på vår webbplats eller vill använda våra e-tjänster, kan vara säkra på att de besöker vår riktiga webbplats och inte en falsk kopia. Vi verkar aktivt för att fler myndigheter och företag ska börja använda DNSSEC.

DNSSEC garanterar äkta webbplatser

Alla webbplatser har en adress som består av ett antal siffror eller siffror blandat med alfabetiska tecken – en ip-adress. Den behövs när datorerna kommunicerar med varandra. Domännamnsystemet DNS, som är en del av internet, kopplar ip-adressen till en textadress. Tack vare DNS kan därför en person som surfar skriva in www.pts.se i sin webbläsare, i stället för en ip-adress, för att komma till vår webbplats.

DNS underlättar mycket, men är möjligt att manipulera. En skicklig illasinnad person kan sätta upp en falsk webbplats och manipulera DNS så att den som surfar kommer till den falska sidan, trots att hon eller han har skrivit rätt textadress. Där kan den illasinnade personen exempelvis sprida falsk information eller använda sidan för att försöka komma över känsliga uppgifter.

Sedan en tid tillbaka finns en teknik för att skydda webbplatser mot detta. Tekniken heter DNSSEC (DNS Security Extensions). Den bygger på kryptografi och digitala signaturer och gör att det går att upptäcka om adresshänvisningen till en viss webbplats har förfalskats.

Sverige ett föregångsland

DNSSEC är det enda heltäckande skyddet för att upptäcka förfalskade DNS-svar. .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur), som hanterar den svenska toppdomänen .se, lanserade DNSSEC som tjänst i januari 2007. Sedan dess har alla domäninnehavare under .se-domänen möjlighet att dra nytta av den förbättrade säkerheten. Sverige är därmed ett föregångsland vad gäller att införa den nya tekniken för ökad säkerhet.