El- och teleseminarier 2013

Post- och telestyrelsen, PTS, och Svenska Kraftnät arrangerar regionala el- och teleseminarier under 2013. Syftet med seminarierna är att utveckla ökad förståelse och samverkan mellan elnätsägare, teleoperatörer och områdesansvariga myndigheter i händelse av elavbrott eller avbrott i de elektroniska kommunikationerna.

Seminarierna vänder sig i första hand till personer som i en krissituation hanterar kontakter och samverkar mellan de bägge branscherna och geografiskt områdesansvariga så som länsstyrelser, kommuner och landsting.

Målsättningen är att samtliga länsstyrelser, kommuner och landsting, liksom representanter för elnätsägare och teleoperatörer ska vara representerade vid något av seminarierna.

För mer information
Christina Hedlund, nätsäkerhetsavdelningen, PTS
08-678 56 67, christina.hedlund@pts.se

Seminarierna kommer att hållas vid fyra tillfällen och vid fyra olika platser:
7-8 mars 2013 i Göteborg, 19-20 mars 2013 i Umeå, 10-11 april 2013 i Malmö och 24-25 april 2013 i Stockholm

Slutrapport

Slutrapport el-teleseminarier våren 2013


Här publiceras program och presentationer för de olika seminarierna.

Presentationerna från samtliga seminarier finns upplagda på Telö13-portalen (www.telo13.se). Inloggningsuppgifter har skickats i personliga mejl till de som deltagit i seminarierna.

24-25 april i Stockholm

10-11 april i Malmö

19-20 mars i Umeå

7-8 mars i Göteborg