Informationssäkerhet för offentlig sektor

Välkommen till årets informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor den 23-24 augusti 2011.

Konferensen arrangeras av kommunikationsmyndigheten PTS, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Rikspolisstyrelsen/SÄPO samt Försvarsmakten. PTS håller i konferensspåret Säker utrustning och säkra kommunikationstjänster.

Belysa aktuella frågor

Konferensen ska bidra till att stärka samhällets informationssäkerhet genom att belysa och diskutera aktuella och betydelsefulla frågor. Konferensen erbjuder ett varierat innehåll med fokus på olika aspekter av arbete med informationssäkerhet.

Kom och ta del av aktuella trender, erfarenheter och praktiska exempel samt få reda på vilket stöd som ni kan få i ert arbete.

Observera att konferensen är endast för deltagare från offentlig sektor.

Plats: City Conference Center, Stockholm
Tid: 23-24 augusti 2011

Klicka här för att läsa mer om konferensen.