Telö 17

Sveriges säkerhetspolitiska läge har förändrats. Regeringen har därför beslutat att den svenska totalförsvarsförmågan ska återupptas. Som ett led i denna utveckling kommer PTS att genomföra övningen Telö 17 med inriktning på utveckling och uppbyggnad av det civila försvaret inom totalförsvaret.

Övningen ska öka sektorns förmåga att stödja Försvarsmakten och det civila samhället vid höjd beredskap. Målgrupperna är bland annat företagsledningar, krisledningar och kommunikatörer inom sektorn elektronisk kommunikation.

Telö 17 består av två delar – utbildningar och övning.

  • Under vintern/våren 2017 genomförs en serie utbildningar för företagsledningar, krisledningar och kommunikatörer. Utbildningarna genomförs på Försvarshögskolan.
  • Vecka 46 (14-16 november) genomförs en övning.

Telö 17 ingår i en serie av övningar för sektorn elektronisk kommunikation som PTS genomför i enlighet med myndighetens utbildnings- och övningsstrategi för åren 2017–2021

Telö 17 genomförs av PTS med stöd av Försvarshögskolan.

Mer information

För mer information om Telö 17, kontakta Christina Hedlund: christina.hedlund@pts.se eller 08–678 56 67.