PTS postdag 2014

Onsdagen den 9 april anordnade Post- och telestyrelsen (PTS) en postdag. Dagen innehöll föredrag och diskussioner.

Temat för PTS postdag var "Vad händer på postmarknaden? Om möjligheter och hinder för e-handeln och dess betydelse för utvecklingen på postmarknaden".

Plats: Europahuset i Stockholm (se karta, extern webbplats)
Datum: Onsdag den 9 april
Tid: 13:00 – 18:00

Videodokumentation

Klicka här för att se videodokumentation från dagen (extern länk, öppnas i ny sida)

Presentationer från dagen

13.00 – 13.10 EU-kommissionen (Charlotte Haentzel) hälsar välkommen till Europahuset och Kommissionen i Sverige och ger en översikt av Kommissionens insatser inom postområdet under det gångna året.

Klicka här för att läsa talepunkter.

13.10 – 13.25 Göran Marby, PTS generaldirektör
Ändrade förutsättningar på postmarknaden och behov av ny reglering?

Klicka här att se presentationen.

13.25 – 13.45 Post- och telestyrelsen
Hur ser det ut på den svenska postmarknaden? PTS presenterar årets upplaga av rapporten Service & konkurrens.

Klicka här för att se presentationen.

13.45 – 14.30 WIK Consult GmbH (Sonja Thiele)
Demand for postal services in the EU markets – recent trends in mail volumes.

Klicka här för att se presentationen.

14.30 – 15.10 Copenhagen Economics (Anna Möller)
Dags att leverera! – Utmaningar och möjligheter i tider av ökad e-handel?

Klicka här för att se presentationen.

15.30 – 17.00 Paneldiskussion
E-handel och en förändrad postmarknad

I panelen:

Deltagarlista

Klicka här för att läsa deltagarlistan.