Tidigare informations- och marknadsdagar

18 oktober 2012

PTS anordnade en postmarknadsdag i Europahuset i Stockholm på temat ”Brevets roll på den framtida meddelandemarknaden”. Ca 120 representanter för drygt 50 olika intressenter på postmarknaden deltog. Syftet med dagen var att ge en bild av aktuella trender på den nordiska meddelandemarknaden och få synpunkter från intressenterna på hur de uppfattar marknadsläget och PTS insatser.

Punkter på agendan:

 • Pierre Schellekens (EU-kommissionen): Det europeiska regelverket för postmarknaden. Utmaningar i framtiden.
 • Göran Marby (Post- och telestyrelsen): PTS strategiska mål för postmarknaden. Det europiska samarbetet inom ERGP (The European Regulators Group for Postal Services).
 • Maria Wikström (Grafiska företagens förbund): Det tryckta mediets roll i en digital värld. Några trender.
 • Rutger Langland (Skatteverket): Digital infrastruktur för myndighetspost, utmaningar och möjligheter. Aktuellt läge och förväntad utveckling
 • Andreas Falkenmark (Posten Meddelande): Meddelandemarknad i förändring
 • Björn Junge (Brevo): Den digitala brevmarknaden - Säkra lösningar för elektronisk meddelandedistribution. Behövs en ny brevmarknadsdefinition?
 • Petter Wigell, Fabian Norrby (Bring Citymail): Volymutvecklingen på brevmarknaden och förutsättningar för mindre postoperatörer – Produktutveckling och lönsamhet.
 • David André (Mailworld): Vårda marknaden/Vårda konkurrensen/Vårda transparensen
 • 21 grams (Kaj Peterson): Postmarknaden omstruktureras.
 • Brevets roll på den framtida meddelandemarknaden: Samtal med dagens talare (moderator Sten Selander)

Utifrån den uppföljning som PTS gjorde av dagen så visar det sig att det finns ett stort intresse för arrangemang av det här slaget. Därför har myndigheten för avsikt att även ordna en postmarknadsdag under 2013/2014.

21 oktober 2011

PTS frukostseminarium "Förändrade förutsättningar för postköpare på den svenska marknaden" hölls den 21 oktober 2011.

På agendan:

 • Generaldirektör Göran Marby hälsar välkommen
 • Brevmarknadens aktuella utveckling
 • Vad har hänt i domstolarna rörande postfrågor sedan förra året?
 • Det aktuella läget avseende Postens tillståndsvillkor, att prissättning ska vara öppen för insyn och zonprissättning
 • Vad bör en medveten postköpare tänka på vid sina kontakter med postoperatörerna?
 • Vilken utveckling ser vi framför oss på brevmarknaden?

Dokumentation från mötet:

19 november 2010

Den 19 november 2010 anordnade PTS enhet för posttillsyn en träff för större postkunder på temat "Varför är det bra med konkurrens på postmarknaden".

Träffen anordnades med anledning av att en ny postlag nyligen har trätt ikraft. Syftet var att redovisa lite närmare vad den nya lagen i praktiken kommer att innebära för postkunderna och PTS tillsyn av postmarknaden.

På agendan:

 • Välkommen (Göran Marby)
 • Beskrivning av dagens postmarknad från PTS perspektiv (Joakim Levin)
 • PTS tillsyn och roll på postområdet (Lars Forslund)
 • Konkurrensverkets förestående granskning av Posten-Strålforsaffären (John Söderström, KKV)
 • Diskussionerna och förarbetet som har föregått nya postlagen (Sten Selander)
 • Hur PTS tillsyn påverkas av den nya postlagen (Åsa Gustafsson)
 • PTS föreläggande om ändrad zonindelning (Emma Maraschin)
 • PTS print/marknadsrapport (PTS-ER-2010:17) (Anders Hildingsson)

Dokumentation från mötet: