Information och workshop om lösningar för att uppnå 30 Mbit/s-målet

Post- och telestyrelsen (PTS), Region Västerbotten, Vilhelmina kommun och AC-Net anordnade tillsammans ett informationsmöte och en workshop i Lycksele den 20 oktober 2016 för att diskutera innovativa och kostnadseffektiva lösningar som kan bidra till att alla får 30 Mbit/s. Syftet var att klargöra om och hur internethastigheter på 30 Mbit/s kan uppnås i en kommun där infrastrukturen idag inte bedöms som tillräcklig.

Breiband, Bredbandsbolaget, Huawei, Teracom, Wantech, Vixor, Lunds Universitet samt flera kommuner deltog.

Via länken uppe till höger kan ni ta del av allt material såsom aktörernas svar på PTS frågor, beskrivningarna av deras lösningar på PTS pilotfall, alla presentationerna från informationsmötet samt mötesanteckningar.

Informationsmötet direktsändes på http://regionvasterbotten.se/ och där finns det fortfarande möjlighet att se det.

Har ni några frågor är ni välkomna att skicka dem till workshop30MB@pts.se.