Checklista för ansökan till auktionen i 10,5 GHz-bandet

Sökande ska inkomma med en ansökan och en deposition som uppfyller alla krav i föreskrifterna och i allmän inbjudan. Ansökan ska ha inkommit till PTS den 29 november 2011. Tabellen nedan visar vad sökande ska inkomma med till PTS.

Checklista för sökande

Ansökan ska ha inkommit till PTS den 29 november 2011

Ska PTS mallar användas?

Underskrift

Ansökningsblankett

Ja, använd ansökningsblankett (bilaga B till allmän inbjudan)

Behörig firmatecknare eller fullmaktstagare

Utdrag ur näringslivsregistret (eller motsvarande för utländska sökanden)

Se information på ansökningsblanketten.

 Mall finns inte

 

Fullmakt om den som undertecknar ansökan inte är firmatecknare enligt utdrag ur näringslivsregistret (eller motsvarande för utländska sökanden).

Mall finns inte

 

Firmatecknare

 

Deposition, betalningsreferens*

Mall finns inte

 

Budformulär

 

Ja, använd budformulär (bilaga C till allmän inbjudan)

Behörig firmatecknare eller fullmaktstagare

 

*Betalningsreferens ”Ansökan 10,5 GHz-auktion” ska tydligt anges med sökandes organisationsnummer/personnummer eller motsvarande för utländsk sökande. Deposition ska ha inkommit till PTS den 29 november 2011. Betala in depositionen i god tid.