Bakgrundsinformation

Sveriges första mobiltelefonisystem

NMT var det första mobiltelefonisystem som togs i bruk i Sverige. Systemet togs i drift 1981. När GSM lanserades i början av 1990-talet gick många av NMT-abonnenterna över till detta system.

De kvarvarande användarna av NMT-systemet återfanns främst inom två kategorier – yrkesanvändare inom skogs- och lantbruksnäringarna samt abonnenter med en NMT-telefon i båten eller sommarstugan. För många NMT-abonnenter fanns inget alternativ för att använda mobiltelefon, eftersom NMT var det system som hade bäst yttäckning i glesbygdsområden.

Därför är 450 MHz-bandet bra för glesbygdstäckning

Mobiltelefoni använder radiovågor för att upprätta en förbindelse mellan basstationen och användarens mobiltelefon. Dessa radiovågor har olika egenskaper beroende på vilka frekvenser de använder. Ju lägre frekvenser radiovågorna har, desto längre når de. En basstation i 450 MHz-bandet kan täcka ett betydligt större område än en basstation för GSM, som använder radiovågor med frekvenser kring 900 och 1800 MHz. Enkelt uttryckt halveras radiovågornas räckvidd när de sänds på 900 MHz jämfört med 450 MHz, ytterligare en halvering av räckvidden sker när 1800-bandet används.

Nils-Henrik von der Fehrs rekommendationer inför auktion i 450 MHz-bandet (pdf

A-focus och DotEcons rapport om auktioner (pdf)

Intresseanmälan om tillstånd för ett nationellt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet (pdf)

Rapport från 2002 om framtiden för 450 MHz-bandet (pfd)