Konsultationssvar - framtida användning av 450 MHz-bandet

Nedanstående synpunkter har inkommit till PTS efter konsultationsmöte den 18 november 2013 om den framtida användningen av 450 MHz-bandet.