PTS tilldelade 2005 ett tillstånd i 450 MHz-bandet. Den ursprungliga tilldelningen omfattade 2x1,8 MHz. Tillståndet i bandet har genom beslut av PTS utökats i två steg och omfattar 2x5 MHz.

Tilldelning 2005

2010-07-01
Beslut om ytterligare tilldelning i 450 MHz-bandet
PTS har beslutat att bevilja AINMT:s ansökan om att deras frekvensmängd i 450 MHz-bandet utökas med 2×0,5 MHz till totalt 2×5 MHz.
Läs beslutet här


2009-03-12
PTS medger överlåtelse
PTS har beslutat att medge att Nordisk Mobiltelefon överlåter sina radiotillstånd i det s.k. 450 MHz-bandet till Lagrummet December nr 1580 (bolaget kommer att byta namn till AINMT Sverige AB). Det köpande bolaget ägs indirekt av den USA-baserade industrikoncernen Access Industries. Access Industries har i sin ansökan till PTS uppgett att bolaget kommer att driva vidare Nordisk Mobiltelefons (ice.nets) verksamhet på i princip samma sätt som tidigare och att ytterligare investeringar i bl.a. infrastruktur planeras.

Läs beslutet


2008-06-19
Länsrätten avslår Generics överklagande av PTS tilldelning av frekvenser till Nordisk mobiltelefon AB
Målet återförvisades till länsrätten av kammarrätten för ny prövning med Nordisk Mobiltelefon som part. Länsrättens dom innebär att PTS ursprungliga beslut att tilldela ytterligare frekvenser i 450 MHz-bandet till Nordisk Mobiltelefon står fast.
Länsrätten skriver bland annat att: "... PTS haft saklig grund för sin uppfattning att det inte fanns förutsättningar att medge ytterligare tillstånd i det aktuella frekvensbandet." och att "...PTS haft fog för att genom omprövning ge Nordisk Mobiltelefon möjlighet att nyttja det aktuella frekvensutrymmet."
Läs domen 


2008-01-11
PTS överklagar länsrättens beslut om frekvenser i 450 MHz-bandet
PTS överklagar länsrättens beslut att inte låta Nordisk Mobiltelefon AB få använda de frekvenser som blivit tillgängliga efter nedsläckningen av det analoga mobilnätet NMT 450. Läs mer


2007-12-19
Det första svenska mobilnätet släcks den 31 december
Det analoga mobilnätet NMT 450, som drivs av Telia Sonera, kommer att tas ur bruk den 31 december 2007. Läs mer


2007-08-15 Nordisk Mobiltelefon Sverige AB tilldelas 450-bandet
PTS har beslutat att Nordisk Mobiltelefon ska få det ytterligare frekvensutrymme i 450-MHz-bandet som blir tillgängligt när Telia Soneras tillstånd för NMT450 går ut vid årsskiftet 2007/2008
Läs mer


2007-07-03
PTS utövar tillsyn över Nordisk Mobiltelefons nät i 450 MHz-bandet
PTS har sänt en skrivelse till Nordisk Mobiltelefon AB där PTS begär uppgifter om vilken täckning som NMAB:s nät har och vilka tjänster som tillhandahålls i nätet. Nordisk Mobiltelefon ska svara PTS senast den 24 augusti 2007.

För mer information
Johan Mårtensson, chef för spektrummarknadsavdelningen, 0730-66 57 25


2006-06-28
Beslut från Regeringsrätten
Regeringsrätten har nu fattat beslut i resningsärendet angående 450-tillståndet.

Det var Green Network AB som begärde resning hos Kammarrätten i oktober 2005, eftersom de ansåg att Nordisk Mobiltelefons handläggningsavgift kommit in för sent. Green ansåg att de borde fått tillståndet i stället. Kammarrätten beviljade resning för Green, varefter Nordisk mobiltelefon överklagade resningsbeslutet till Regeringsrätten.

Regeringsrätten har nu bifallit Nordisk Mobiltelefons överklagande och upphävt Kammarrättens beslut. Det innebär att Nordisk Mobiltelefons har fortsatt tillstånd att bygga ett digitalt mobiltelefonnät i 450 MHz-bandet.


2005-03-04
PTS ger tillstånd till digitalt mobiltelefonnät i 450 MHz-bandet 
Pressmeddelande


2005-02-17
Nordisk Mobiltelefon rangordnades högst i auktionen om tillståndet i 450 MHz-bandet
Pressmeddelande


2005-02-09
Fem sökande till tillstånd i 450 MHz-bandet
Pressmeddelande


2004-12-23
PTS bjuder in till auktion om tillstånd för mobilnät i 450 MHz-bandet
Pressmeddelande


2004-12-21
Slutlig föreskrift om tillstånd för mobilnät i 450 MHz-bandet
Läs föreskriften


2004-12-14
Beslut om föreskrift om tillstånd för mobilnät i 450 MHz-bandet
PTS styrelse har tagit beslut om föreskrift om ett nationellt tillstånd för digital mobiltelefoni i 450 MHz-bandet.
Läs mer


2004-12-14
PTS kommentarer till remissvar på förslaget om föreskrift
PTS publicerar nu kommentarer till remissvaren som inkommit på förslaget om föreskrift om ett tillstånd i 450 MHz-bandet.
Läs mer


2004-11-29
Sammanställning av remissvar på PTS förslag på föreskrift om 450-tillståndet
Läs mer


2004-10-29
Utkast till allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 450 MHz-bandet
Läs mer


2004-10-19
Nytt mobilnät i 450 MHz-bandet ska täcka minst 80 procent av ytan i varje län


2004-03-22
Hearing den 15 april 2004 om framtida behov av mobiltelefoni i glesbygd
Inbjudan (pdf)


2003-10-16
13 intresserade av tillstånd för digitalt mobilnät i 450-bandet


2003-08-25
PTS undersöker intresset för ett nationellt tillstånd för mobiltelefoni i 450-bandet


2003-06-25
PTS tilldelar Telia Sonera förlängt radiotillstånd för NMT 450