Ansökan tillstånd 3,5 GHz


2017-05-31

PTS samråder beslutsförslag om ändrade tekniska villkor för tillstånd att använda radiosändare i 3,6-3,8 GHz-bandet

Ta del av samrådet

2016-10-14

PTS avvaktar med ny tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz-bandet

PTS har undersökt behov av och efterfrågan på frekvenser i 3,5 GHz-bandet. Bandet är bland annat intressant för 5G-utvecklingen, men då i första hand som en del av ett större frekvensområde. Därför avvaktar PTS med tilldelning genom urvalsförfarande av frekvensområdena 3438−3510 och 3538−3600 MHz urvalsförfarande fram tills dess att frekvensbandet 3400−3800 MHz kan tilldelas på nytt.

Ta del av analysrapporten

2015-12-18
PTS medger överlåtelse av TeliaSonera Mobile Networks AB:s tillstånd till TeliaSonera Sverige AB. Bolagen ingår i TeliaSonera AB:s koncernstruktur. PTS gör bedömningen att överlåtelsen inte står i strid med 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation. Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter.


2015-10-26
PTS kartlägger användningen av blocktillstånd i frekvensbandet 3,4-3,8 GHz
PTS vill kartlägga användningen av blocktillstånd i frekvensbandet 3,4–3,8 GHz inför eventuell nytilldelning av några av tillstånden vars tillståndstid löper ut 2017-12-31. Denna kartläggning är en del i utredningen av behov och efterfrågan av användning av frekvensbandet 3438–3494/3538–3594 MHz. Därför begär vi för analysändamål in följande information från alla tillståndshavare i bandet 3,4–3,8 GHz i enlighet med 8 kap. 1 § LEK.

Läs mer här
Blankett


2015-03-06
Kontakta PTS för besked om ledigt frekvensutrymme
Frekvensbandet 3,5GHz är harmoniserat för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster inom EU.

Om du är intresserad av ett tillstånd att använda radiosändare i bandet, kontakta PTS spekrumavdelning för besked om var det finns ledigt frekvensutrymme. Tillstånd i bandet gäller till och med 31 mars 2023 och innebär att innehavaren själv planerar radionätet.

 


 

2014-12-11
PTS upphävar begränsningsbeslut för regionala tillstånd i 3,5 GHz-bandet
PTS avser att direkttilldela lediga frekvenser på ansökan om tillstånd att använda radiosändare i bandet. Dessa tillstånd kommer att gälla till och med den 31 mars 2023.

Läs beslutet

 


 

Otilldelade eller återlämnade tillstånd efter auktion
2012-09-11

Frekvenser, MHz

Geografiskt område
(Nationellt, län eller kommun)

Ursprunglig auktion

Status

3410-3438/
3510-3538

Blekinge län
Dalarna län
Gotlands län
Kalmar län
Kronobergs län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västernorrlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

3,5 GHz

Under utredning

 


Auktionen har avslutats
2011-12-08

Vinnare i auktionen är SavMAN AB som har vunnit ett tillstånd i Jönköpings län.
SavMAN AB ska betala 107 000 kronor i auktionslikvid.

PTS kommer nu att analysera hur återstående tillstånd ska hanteras.

Läs nyheten

 


En godkänd budgivare i auktionen
2011-12-05

PTS bekräftar härmed att auktionen i 3,5 GHz-bandet kommer att genomföras. Godkänd budgivare är SavMAN AB. Budöppning sker torsdag den 8 december. Därefter tilldelar PTS tillståndet och publicerar resultatet.


PTS bjuder in till auktion
2011-10-28

PTS publicerar i dag allmän inbjudan till auktion i 3,5 GHz-bandet. Sista ansökningsdag är 29 november 2011. Auktionen är planerad till den 8 december 2011.


Remissammanställning
2011-08-29

PTS har idag publicerat en remissammanställning.

Läs remissammanställningen här


Inkomna remissvar
2011-06-09

Läs remissvaren

PTS avser att publicera kommentarer på remissvaren efter sommaren.


Remiss av begränsningsbeslut och allmän inbjudan
2011-04-27

Svar ska ha inkommit till PTS senast 25 maj 2011.

Läs remissen

Läs nyheten 


Svar på konsultationen
2010-11-04

Läs svaren


Konsultation
2010-10-08

PTS har påbörjat en analys av den framtida användningen av 3,5 GHz-bandet och efterfrågar nu marknadsaktörernas synpunkter på några frågor.

Läs konsultationen