Historik

PTS genomförde en intresseundersökning i mitten av år 2004 som resulterade i en tilldelning av frekvensutrymmet 2020-2025 MHz för mobilt trådlöst bredband.

I dag finns det sex tillståndshavare. Tillstånden gäller i frekvensbandet 2020-2025 MHz för yttäckande mobildatakommunikation kommunvis. Det finns ett tillstånd för varje kommun i Sverige, totalt 290 kommuner. För tillfälligt finns det 54 lediga tillstånd.

PTS har tagit fram riktlinjer för hur näten bäst kan planeras i kommunerna. Tanken är att tillståndshavarna ska planera sina egna nät på ett sådant sätt att de inte stör grannkommunens tillståndshavare.

Fem av tillståndshavarna skulle senast den 1 januari 2006 genom minst en radiosändare i varje kommun erbjuda yttäckande mobilkommunikationsnät. Tillståndshavarna har dock haft svårt att få fram utrustning. Därmed har tillståndshavarna fått förlängt utbyggnadstid med 6 månader, alltså 30 juni 2006.

Se riktlinjerna (PDF)

Se intresseundersökningen (PDF)

Se kort sammanställning av svaren

Nedan kan man se vilka län varje tillståndshavare har fått tillstånd i. Observera att tillstånden är kommunbaserade.

Översikt och tillståndshavare och län 2020-2025 MHz

Län

Tillståndshavare

Status

Länk till beslut

Stockholm

Kustbandet

Beslut

2004-11-26

2004-12-23

Uppsala

Atenit Communication AB

Beslut

2004-12-01

Södermanland

BiM

Beslut

2004-11-19

Östergötland

BiM

Beslut

2004-11-19

Jönköping

Airnet

Beslut 

2004-11-26

Kronoberg

Airnet

Beslut

2004-11-26

Kalmar

Airnet

Beslut

2004-11-26

Gotland

Kustbandet

Beslut

2004-11-26

2004-12-23

Blekinge

Azent AB  

Beslut

2004-12-01

Skåne

Azent AB

Beslut

2004-12-01

Halland

ConverGate24 AB

Beslut

2005-04-21

Västra Götaland

Atenit Communication AB

Beslut

2004-12-01

Värmland

Azent AB

Beslut

2004-12-01

Örebro

BiM

Beslut

2004-11-19

Västmanland

ConverGate24 AB

Beslut

2005-04-21

Dalarna

ConverGate24 AB

Beslut

2005-04-21

Gävleborg

True Mobile Broadband AB

2005-10-26

Västernorrland

Beslut

Jämtland

Beslut

Västerbotten

True Mobile Broadband AB

Beslut

2005-10-26

Norrbotten

True Mobile Broadband AB

Beslut

2005-10-26