Ansökan tillstånd 2,6 GHz

PTS har delat ut tillstånd i frekvensbandet 2500-2690 MHz. Frekvenserna anses bland annat vara intressanta för höghastighetstjänster inom mobiltelefoni samt trådlöst bredband.


2015-12-18
PTS medger överlåtelse av TeliaSonera Mobile Networks AB:s tillstånd till TeliaSonera Sverige AB. Bolagen ingår i TeliaSonera AB:s koncernstruktur. PTS gör bedömningen att överlåtelsen inte står i strid med 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation. Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter.


PTS medger överlåtelse av radiotillstånd till Net4Mobility
2012-02-07

PTS medger att Tele2:s och Telenors tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet och del av 900 MHz-bandet överförs till Net4Mobility.

Se beslut


Beslut avseende medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet

2010-12-22
PTS har beslutat att bevilja Intel Capital Corporations överlåtelse till Hi3G Access AB i frekvensutrymmet 2570-2620 MHz.

Läs beslutet här


Auktionen avslutad – totalt värde 2,1 miljarder kronor

2008-05-08
Auktionen har avslutats. Fem aktörer ansökte om att delta i auktionen. Dessa har köpt tillstånd till ett värde av 2,1 miljarder kronor (auktionslikviden inom parentes):

HI3G Access AB  (296.600.000 kr)
Intel Capital Corporation (159.250.000 kr)
Tele2 Sverige AB (548.100.000 kr)
Telenor Sverige AB (533.050.000 kr)
TeliaSonera Mobile Networks AB (562.450.000 kr)

Tilldelningsbeslut
Resultat
Läs mer i pressmeddelandet


Bud dag 16 – slutresultat

2008-05-08
Analysen av och avslutandet av gårdagens nionde och sista budrunda har genomförts och auktionen har avslutats.

Prisutvecklingen per budrunda (1-112)


Bud dag 16

2008-06-07
Idag har åtta budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 111 är 2.099.450.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-111)


Bud dag 15

2008-05-06
Idag har nio budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 103 är 2.012.400.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-103)


Bud dag 14

2008-05-05
Idag har nio budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 94 är 1.894.800.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-94)


Bud dag 13

2008-04-30
Idag har sex budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 85 är 1.782.200.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-85)

Auktionen fortsätter på måndag den 5 maj.


Bud dag 12

2008-04-29
Idag har sju budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 79 är 1.711.900.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-79)


Bud dag 11

2008-04-28
Idag har sju budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 72 är 1.634.350.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-72)


Bud dag 10

2008-04-25
Idag har sju budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 65 är 1.403.500.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-65)


Bud dag 9

2008-04-24
Idag har sju budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 58 är 1.287.500.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-58)


Bud dag 8

2008-04-23
Idag har sju budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 51 är 1.304.150.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-51)


Bud dag 7

2008-04-22
Idag har sju budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 44 är 1.142.700.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-44)


Bud dag 6

2008-04-21
Idag har sju budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 37 är 878.450.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-37)


Bud dag 5

2008-04-18
I dag har sju budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 30 är 646.900.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-30)


Bud dag 4

2008-04-17
I dag har sju budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 23 är 389.400.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-23)


Bud dag 3

2008-04-16
I dag har sju budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 16 är 202.550.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-16)


Bud dag 2

2008-04-15
I dag har sex budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 9 är 108.800.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-9)


 

Bud dag 1

2008-04-14
I dag har tre budrundor genomförts. Summan av alla gällande högsta bud efter budrunda 3 är 63.950.000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda (1-3)


I dag startar auktionen – följ prisutvecklingen i slutet av varje dag

2008-04-14
Auktionen beräknas pågå 2–10 arbetsdagar. I slutet av varje dag publiceras på denna sida information om hur många budrundor som genomförts under dagen och hur stor summa de gällande högsta buden i varje budrunda omfattar. PTS publicerar av sekretesskäl inte namn på budgivare innan auktionen avslutats och beslut om tilldelning av tillstånd eller avslag har meddelats.


 

Koordineringsavtal med Danmark

2008-04-01
PTS har träffat koordineringsavtal med Danmark för användning av 2,6 GHz bandet.
Läs koordineringsavtalet


Koordineringsavtal med Norge

2008-03-17
PTS har träffat koordineringsavtal med Norge för användning av 2,6 GHz bandet. Motsvarande avtal kommer också att träffas med Danmark och Finland. Läs koordineringsavtalet


PTS bekräftar att auktion genomförs

2008-03-14

En eller flera ansökningar har inkommit till auktionen och PTS bekräftar härmed att auktionen, som är planerad till den 14 april, kommer att genomföras. Den beräknas pågå i 2-10 arbetsdagar. Namn på budgivare publiceras efter att auktionen avslutats och beslut om tilldelning av tillstånd eller avslag har meddelats.


PTS bjuder in intresserade att ansöka till auktionen

2008-01-17
PTS publicerar i dag allmän inbjudan till auktionen i 2,6 GHz-bandet som är planerad att starta den 14 april 2008. Ansökan och bankgaranti ska ha inkommit till PTS senast den 10 mars 2008. PTS uppmanar alla intresserade att noggrant ta del av allmän inbjudan och föreskrifterna.


Föreskrifter beslutade av PTS styrelse

2007-12-19
PTS styrelse fattade den 11 december beslut om föreskrifter för 2,6 GHz-auktionen. I början av 2008 planerar PTS att publicera en allmän inbjudan till auktionen med en svarstid på ungefär två månader.
Föreskrifter


Sammanställning av remissvar

2007-12-19
PTS publicerar en sammanställning av de remissvar som inkom till PTS tidigare i höst och PTS kommentarer till dessa.
Sammanställning av remissvar med PTS kommentarer (pdf, nytt fönster)


Inkomna remissvar

2007-10-30
Inkomna remissvar


Förslag till föreskrifter på remiss

2007-09-14
Hur auktionen ska gå till ska regleras i föreskrifter från PTS. Förslag till föreskrifter skickas idag på remiss. Förslag till den allmänna inbjudan publiceras samtidigt. I samband med remissen efterfrågar PTS även särskilt kommentarer på de tekniska tillståndsvillkoren som finns som bilaga i förslaget till den allmänna inbjudan. Svaren ska ha inkommit till PTS senast den 22 oktober.


Svar på intresseundersökning och konsultation

2007-05-11
Sammanställning av intresseundersökningen
Publicerade konsultationssvar


PTS undersöker intresset för och konsulterar marknaden om användning av frekvenserna

2007-04-02
PTS undersöker nu marknadens intresse för frekvensbanden 1900-1905 och 2500-2690 MHz och efterfrågar samtidigt i en konsultation synpunkter på förslagen till tillståndens utformning. Sista svarsdag 2 maj 2007.
Intresseundersökning och konsultation
Tidigare konsultation från 2005 angånde tillstånd i 2,6 GHz-bandet


PTS förbereder riktlinjer för tilldelning av tillstånd att använda radiosändare i banden 1900-1905MHz och 2500-2690 MHz

2006-12-22
Tilldelningen är planerad att ske våren 2008 genom ett auktionsförfarande. Av spektrumeffektivitetsskäl är ingen nytilldelning i banden planerad att ske fram till auktionsförfarandet. Så snart förslag på tilldelningsprocess och kriterier är klara kommer de att remissas med marknaden vilket planeras ske under hösten 2007.


Synpunkter från intressenter

2006-04-16
I oktober 2005 gick PTS ut med en inbjudan att lämna synpunkter avseende regionala tillstånd för trådlöst bredband i 2.6 GHz-bandet. PTS fick synpunkter från 13 intressenter.

PTS förslag med inbjudan att lämna synpunkter

Kort sammanställning av svaren


Information på PTS webbplats

Mer information kommer att publiceras löpande på PTS webbplats. Se www.pts.se/2.6-auktion för information om denna specifika tilldelning. Nyheter kommer att läggas upp som nyheter under rubriken Spektrum på webbplatsen, eller som pressmeddelanden. Det finns möjlighet att via webbplatsen starta en prenumeration på nyheter och pressmeddelanden.


Frågor

Vid frågor om tillstånden i frekvensbandet 2500-2690 MHz, använd gärna 2.6ghz@pts.se