Historik

28 GHz

Tillstånd 1

Återkallat - ej tilldelat

Återlämnat 2004-12-07

Tillstånd 2

Återkallat - ej tilldelat

Återlämnat 2005-10-31

Tillstånd 3

Ej tilldelat