Bakgrundsinformation

Ansökan - hösten 2006

PTS publicerade den 16 juni 2006 en inbjudan att ansöka om tillstånd i det aktuella frekvensbandet.

Ansökningstiden gick ut den 31 augusti 2006. PTS fick in totalt 1 441 ansökningar från 53 sökande för att få 580 kommunbaserade tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz-bandet.

Eftersom antalet ansökningar i samtliga kommuner är fler än antalet tillgängliga tillstånd kan inga tillstånd delas ut direkt, utan de kommer att fördelas med hjälp av auktion. Auktionen planeras att hållas i september 2007.  

Inkomna ansökningar

Dokument för sökande

Mer information om tillstånden och hur man ansöker (PDF)

Mall för ansökan (PDF)

Beslut om att bjuda in till ansökan, begränsningsbeslut (PDF)

Informationsmöte

PTS höll tisdagen den 22:a augusti 2006 ett informationsmöte om förutsättningar för de nya kommunbaserade BWA-tillstånden. Speciellt fokus lades på ansökningshandlingar, tidpunkter och efterföljande handläggning.

OH-presentation från informationsmötet

Intresseundersökning 3,6-3,8 GHz bandet - våren 2005

Under våren 2005 gick PTS ut med en inbjudan att lämna synpunkter avseende lokala tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz bandet. På grund av den dåliga svarsfrekvensen och indikationer från marknaden att många intressenter inte nåtts av informationen, så beslutade PTS att i kombination med en ytterligare informationsinsats förlänga svarstiden till den 30:e september 2005. Under den förlängda svarstiden så inkom synpunkter från 10 intressenter.

PTS fick också i samband med denna process in ett antal intresseanmälningar och ansökningar täckande 88 kommuntillstånd.

PTS beslöt att gå vidare genom att ta fram en inbjudan till ansökan.