Båtradio

I samband med att årsfakturorna går ut kan det vara många som ringer oss. Om du kan skicka oss din fråga via e-post istället så slipper du vänta i telefonkö. Vår e-postadress är pts@pts.se.

Om du ska säga upp ditt tillstånd

En uppsägning ska inkomma skriftligt till oss, gärna via ett e-postmeddelande. Meddela ditt tillståndsnummer, ditt personnummer och namn och meddela att du vill säga upp tillståndet. Gör det före fakturans förfallodag, för att du ska slippa betala årsavgiften. Läs mer här

Om du ska ändra/flytta MMSI-nummer

Om du bytt båt och en VHF-radio med DSC följde med i bytet kan det ofta gå att flytta över MMSI-numret från säljarens till köparens tillstånd om båda är överens om detta. Om säljaren först meddelar oss att han inte behöver sitt MMSI-nummer så kan köparen sedan meddela oss att han vill överta det lediga numret. Enklast gör detta via e-post till oss.

Om din båt ska registreras i Tranportstyrelsens fartygsregister

Notera att vi inte kan utfärda ett radiotillstånd innan fartyget/båten är registrerad och klar i fartygsregistret.

Information om ny e-tjänst för radiotillstånd för fartyg

Under året kommer PTS att släppa en ny e-tjänst för dig som har radiotillstånd för fartyg. Läs mer om det här.

Information för dig som ska resa utomlands med ditt fartyg/båt

Om du ska resa utomlands med ditt fartyg/båt bör du ta med tillståndet så att det kan visas upp om så efterfrågas. Tänk på att du alltid är ansvarig för att kontrollera vilka regler som gäller för radioutrustning/radioanvändning i landet du avser besöka. Finns radioutrustning ombord som i Sverige är undantagen från tillståndsplikt kan följande brev medföras.

Brev - svensk användning utomlands

Letter - Swedish use abroad

Information för dig som ska besöka Sverige med ett fartyg/båt som är flaggad i annan stat

För ett utlandsflaggat fartyg/båt som besöker Sverige gäller att de har rätt att använda radiosändare som de har tillstånd för i flaggstaten och som dessutom är undantagen från tillståndsplikt i Sverige.

För mer information se:

Brev - information för besökande till Sverige

Letter - information for visitors to Sweden

Användbara länkar