Marksänd digital radio och television

Koordineringsavtal med grannländer i frekvensband avsedda för marksänd digital radio och television.

Koordineringsavtal

Danmark

D/DNK/POL/S (2009), DNK/NOR/S (2011), DNK/S (2012), D/DNK/POL/S (2016)

Estland

EST/S (2006), EST/S (2016)

Finland FIN/S (2006), FIN/S (2016)

Lettland

LVA/S (2016)
Litauen LTU/S (2006)
Norge NOR/S-1 (2017), NOR/S-2 (2017)
Polen

POL/S (2006), D/DNK/POL/S (2009)D/DNK/POL/S (2016)

Ryssland RUS/S (2006), RUS/S (2005)
Storbritannien G/S (2006)
Tyskland

D/S (2006), D/DNK/POL/S (2009), D/DNK/POL/S (2016)

 

Med anledning av Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/687 av den 28 april 2016 om harmonisering av frekvensbandet 694–790 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster och för flexibel nationell användning i unionen samt det nationella beslutet från den 27 februari 2014 att frekvensbandet 694–790 MHz ska upplåtas för andra ändamål än marksänd television pågår förnärvarande ett omfattande arbete med att uppdatera koordineringsavtal för marksänd television i nämnda frekvensband.

Tabellen ovan kommer därför att kontinuerligt uppdateras med nya avtal så snart sådana ingåtts.