Svenska förberedelser inför WRC 2019

Allmänt

Inför WRC 2019 arrangerar PTS nationella förberedelsemöten på samma sätt som inför tidigare WRC. Till dessa möten inbjuds representanter för myndigheter, företag och organisationer att delta för att lämna underlag till och synpunkter på ståndpunkter och förslag för respektive punkt på WRC-agendan. Alla intresserade är välkomna att delta mötena. Resultatet av dessa möten används bland annat för att utveckla svenska ståndpunkter och förslag att driva i det europeiska förberedelsearbetet. De svenska ståndpunkterna redovisas i ett arbetsdokument där också bl.a. de europeiska ståndpunkterna för respektive agendapunkt anges. Dokumentet ger också viss bakgrundsinformation om de olika agendapunkterna samt uppgift om svensk koordinator. Dessutom ges allmän information om WRC-processen i stort. 

Nationella förberedelsemöten

Nationellt förberedelsemöte har ägt rum tisdagen den 27 juni kl. 09:00–12:00.

Vid detta möte diskuterades frågor kring organisation inom ITU och CEPT samt tidplan och struktur för det fortsatta arbetet inom CPG och dess projektteam.

Förberedelsemötet fokuserade på det kommande mötet i CPG den 4-7 juli, 2017. En uppdaterad version (v.4.0) av de svenska ståndpunkterna inför WRC-19 har godkänts.

Tidplan för det fortsatta arbetet:

Datum Ämne
31 augusti 2017 
Reviderat PM Svenska ståndpunkter (för kommentarer senast 1 december)
4-8 september 2017
ECC PT1
12-14 september 2017 
CPG PTD
12-15 september 2017
CPG PTB
26-28 september 2017 CPG PTC
2-6 oktober 2017
CPG PTA
1 december 2017
Kommentarer på PM Svenska ståndpunkter WRC-19
6-8 december 2017
CPG PTB
11-15 december 2017
ECC PT1

3 januari 2018

Nationellt förberedelsemöte
8-11 januari 2018 CPG 19-5

 

Nästa förberedelsemöte är preliminärt planerat till onsdagen den 3 januari kl 09:00 – 12:00. Samtliga möten hålls i PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm. 

Anmälan om deltagande skickas till WRC-19@pts.se senast kl 10.00 dagen före förberedelsemötet.

 

Förberedelser inför möten med undergrupper inom ITU och CEPT

PTS arrangerar förberedelsemöten för undergrupper inom CEPT och ITU som förbereder agendapunkterna för WRC-19. Samtliga möten äger rum i PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm om inget annat anges. Anmälan om deltagande skickas per e-post senast två dagar före mötet till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se).

Förberedelser för CEPT-möten

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

 CPG PTB  4 december 2017, kl. 13:00-15:00  Kiamal Akperov
 ECC PT1  8 december 2017, kl. 09:00-12:00  Ola Wimo
 
 
 
 
   

Förberedelser för ITU-R-möten

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig