ROA-status

Regler för meddelande av status som erkänd operatör (Recognized Operating Agency – ROA)

Enligt 2 kap. 5 § lagen om elektronisk kommunikation och 8 § förordningen om elektronisk kommunikation är det PTS som meddelar status om erkänd operatör (Recognised Operating Agency - ROA) enligt internationella telekonventionen (artikel 6 i konstitutionen) under Internationella teleunionen (ITU).  ROA-status medför skyldigheter att följa bestämmelserna i gällande konstitution, konvention och administrativa regleringen för ITU. Med administrativa regleringen avses, enligt artikel 4 i konstitutionen, telereglementet (ITR) och radioreglementet (RR).

Vägledningen beskriver hur man går tillväga vid ansökan om ROA-status och besvarar även de vanligaste frågorna. Bestämmelser om ROA-status finns i 2 kap. lagen om elektronisk kommunikation.