PTS marknadsdag 2013


PTS marknadsdag 2013 ägde rum den 10 april på Folkets hus i Stockholm. Till höger hittar du alla presentationer från dagen. PTS vill rikta ett stort tack till alla deltagare och talare.

Programmet

Anna-Karin Hatt, it- och energiminister: Inledde PTS marknadsdag.

Göran Marby, generaldirektör för PTS: PTS roll, ansvar och mandat på en allt mer komplex telekommarknad.

Spektrumfrågor i fokus

Gunnar Hökmark, Europaparlamentet, vice ordförande, Europeiska folkpartiets grupp: Elektroniska kommunikationer och EU:s spektrumpolicy – hur kan EU återta det globala ledarskapet?

Ylva Mälarstig, rådgivare på PTS spektrumavdelning: PTS spektrumstrategi och hur PTS ska arbeta för att uppnå EU:s mål på spektrumområdet.

Konsumentens förväntningar

Karin Adelsköld, komiker och teknikexpert: Teknik som både funkar och inte funkar – erfarenheter från vardagen.

Sara Andersson, chef för PTS konsumentmarknadsavdelning: Ny teknik, nya möjligheter, nya utmaningar.

Urban Landmark, chef för PTS spektrumavdelning: Ökade förväntningar på mobilitet, kapacitet och täckning.

Annica Bergman, chef för PTS nätsäkerhetsavdelning: Vikten av robusta, säkra och tillgängliga nät och tjänster.

Samtal om konsumentens nya förväntningar på telekomtjänster.

Den framtida regleringen

Gerard de Graaf, Director, DG CONNECT, European Commission: How electronic communication promotes the digital internal market and providing conditions for employment and business growth through availability to high-speed broadband.

Rikard Englund, chef för PTS konkurrensavdelning: Den framtida regleringen – EU:s ambitioner och våra nationella förutsättningar.

Göran Marby: Avslutning.

Moderator för dagen var Adam Eisen, managementkonsult inom strategi och ledarskap. Adam har över 30 års erfarenhet av telekom, it och konsultverksamhet.