Tidigare reglering

Teracom har sedan tidigare varit reglerad vad gäller utsändning av tv och ljudradio via marknät.

Beslut från 2009 och 2010:

Beslut från 2005:

Överklaganden

Teracom överklagade PTS beslut på marknaderna för programutsändnings­tjänst i analoga och digitala marknätet för TV till länsrätten. Den 27 oktober 2006 avslog länsrätten Teracoms överklagande och gav PTS rätt på samtliga punkter.

Teracom överklagade länsrättens beslut till kammarrätten som den 13 februari  2007 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Det innebär att länsrättens avgörande står fast.

Teracom överklagade vidare till Regeringsrätten den 22 mars 2007. Överklagandet av besluten rörande analoga TV-utsändningar avskrevs den 25 maj 2007 efter klagandens återkallande. När det gäller besluten kring programutsändningstjänst i det digitala marknätet för TV avskrevs detta den 27 december 2007 också detta efter återkallande från Teracom.

Detta innebär att PTS samtliga beslut (SMP och skyldigheter) rörande digitala TV-sändningar via marknät, analoga TV-sändningar via marknät liksom analoga ljudradiosändningar via marknät vunnit laga kraft.

PTS har dock den 24 oktober 2007 upphävt besluten rörande analoga TV-sändningar med anledning av att det analoga TV-nätet släcktes ned i oktober 2007.