Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Avskrivnignsbeslut - TeliaSonera - dnr 13-8584

2014-10-02

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål - dnr 14-4682

2014-10-01

Omprövningsbeslut Tele2 - RTTE-avgift - dnr 14-10044

2014-10-01

Föreläggande till Tele2 Sverige AB om justering av företagets priser på mobil samtalsterminering - dnr 14-7626

2014-07-04

Underrättelse till Tele2 Sverige AB - dnr 14-7626

2014-07-02

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål - Tele2 - dnr-14-4175

2014-06-27

Tvistlösning – ersättning för förval – dnr 12-11155

2014-06-26

Underrättelse till Tele2 om bristande uppfyllelse av bestämmelser om lagring av samt ersättning vid utlämnande av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål - dnr 14-4175

2014-06-19

Avskrivningsbeslut - TeliaSonera - dnr 14-1694

2014-06-11

Avskrivningsbeslut - Hi3G - dnr 13-9577

2014-06-10 Tillsyn med anledning av störningar och avbrott i allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster; nu fråga om avskrivning.