Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut om avskrivning i ärende om tillsyn Telia Soneras prissättning av telefoniabonnemang till grossistkunder - 09-850

2010-03-12

Beslut tvistlösning mellan Ventelo och Telia Sonera om pris och andra villkor för telefoniabonnemang till grossistkund- dnr 09-9539

2010-03-02

Ny underrättelse till Telia Sonera om pris på produkter och tjänster i accessnätet - dnr 10-234

2010-03-01

Ny underrättelse till Telia Sonera om pris på samtrafiktjänster - dnr 10-233

2010-03-01

Avskrivningsbeslut av tillsyn gällande tjänsten fastmobil - 08-562

2010-02-24

Underrättelse 2 till Telia Sonera om grossistpris på telefonabonnemang - dnr 10-354

2010-02-23

Beslut om förnyade tillstånd i 1800 MHz-bandet för Telenor - 09-7795

2010-02-19

Beslut om förnyade tillstånd i 1800 MHz-bandet för Telia Sonera - 09-6596

2010-02-19

Beslut om förlängning av tillståndsvillkor för tillstånd i 1800 MHz-bandet för Spring Mobil - 09-10246

2010-02-19

Beslut om förnyade tillstånd i 1800 MHz-bandet för Tele2 - 09-6991

2010-02-19