Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Avskrivningsbeslut - dnr 09-2472

2009-06-29

Underrättelse till Comtelo om nummerportering - 09-7426

2009-06-26

Beslut: Transtema AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess (FWA) i 10,5 GHz-bandet

2009-05-11

Beslut om ändrad frekvenstilldelning för IT Åre AB - 09-4132

2009-05-07

Beslut om ändrad frekvenstilldelning för Åre Network AB - 09-4131

2009-05-07

Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och Telia Sonera gällande samtrafikpriser - 09-259

2009-05-06

Beslut: Generic Telecom Sweden AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för digital landmobil radio - dnr 09-3415

2009-05-04

Underrättelse till Telia Sonera om pris på GTA - 09-2489

2009-04-22

Beslut i tvistlösningsärende mellan Itesco och Telia Sonera angående fråga om ersättning för utlämnande av abonnentuppgifter - 08-7630

2009-03-19

Beslut i tvistlösningsärende mellan Infodata och Telia Sonera angående fråga om ersättning för utlämnande av abonnentuppgifter - 08-7629

2009-03-19