Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut i tvistlösningsärende i fråga om villkor gällande produkten Skanova Accesskapacitet - 23 april 2008

2008-04-23

Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och Telia Sonera angående ersättning vid terminering i mobilt nät - 9 april 2008

2008-04-10

Underrättelse till Telia Sonera angående krav om god funktion och teknisk säkerhet - fast mobil - 08-562 - 19 mars 2008

2008-03-19

Beslut om tilldelning 1900-1905 MHz-bandet - 08-418 - 18 mars 2008

2008-03-18

Underrättelse till Teracom angående digital TV - 06-4616 - 13 mars 2008

2008-03-13

Underrättelse till Teracom angående radioutsändningar - 06-4616 - 13 mars 2008

2008-03-13

Beslut i tvistlösning angånde ersättning vid utportering av nummer - 07-12370 - 12 mars 2008

2008-03-13

Beslut om avslag av Teracoms begäran om omprövning av marknads- och skyldighetsbeslut avseende digital tv - 08-1331 - 12 mars 2008

2008-03-12

Beslut om avslag av Teracoms begäran om omprövning av marknads- och skyldighetsbeslut avseende analog ljudradio - 08-2690 - 12 mars 2008

2008-03-12

Underrättelse till Optimal Telekom om specificerade räkningar - 22 februari 2008

2008-02-22