Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut om överklagande av länsrättens beslut om frekvenser i 450 MHz-bandet - 11 januari 2008

2008-01-11

Föreläggande till Telia Sonera om beställningsrutiner för fullt tillträde av kopparaccess (LLUB) - 07-11513 - 19 december 2007

2007-12-28

Underrättelse till Telia Sonera om beställningsrutinen för fullt tillträde till kopparaccess (LLUB) - 07-171295 - 19 december 2007

2007-12-28

Beslut om abonnentnummerserier för geografiskt oberoende tjänster - 07-13363 - 18 december 2007

2007-12-28

Underrättelse - Telia Soneras prissättning av grossistprodukt för telefonabonnemang- dnr 05-9328/23 - 7 december 2005

2007-12-07

Underrättelse till Telia Sonera om enkel installation för hel ledning - 07-12194

2007-12-05

Beslut om tillståndsvillkor för privata postoperatörer 2007-2008

2007-12-04

Föreläggande till Telia Sonera om utbud bitström - 07-1697 - 30 november 2007

2007-12-03

Beslut om förlängt tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet för Interloop - 07-12242 - 23 november 2007

2007-11-23

Beslut att öppna nya nummerserier för mobiltelefonitjänster - 07-11203 - 29 oktober 2007

2007-10-29