Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Underrättelse till Teracom om skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning vid utsändning av radio - 06-1416 - 24 oktober 2007

2007-10-25

Underrättelse till Teracom om skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning vid digitala TV-sändningar - 06-4616 - 24 oktober 2007

2007-10-25

Beslut om upphävande av skyldigheter vid analoga TV-sändningar via marknät - 07-11710 - 24 oktober 2007

2007-10-24

Föreläggande - Telia Sonera ska utöka sitt erbjudande om bitströmsprodukter - 07-1697 - 17 oktober 2007

2007-10-17

Beslut om förbud för TopGuard Security AB att sälja viss radioutrustning - 07-11262 - 11 oktober 2007

2007-10-11

Beslut om förbud för TopGuard Security AB att sälja viss radioutrustning - 07-11263 - 11 oktober 2007

2007-10-11

Beslut om förbud för TopGuard Security AB att sälja viss radioutrustning - 07-11264 - 11 oktober 2007

2007-10-11

Beslut - PTS avslår TDC Songs begäran gällande samtrafik - 07-10669 - 2 oktober 2007

2007-10-02

Beslut om förbud för Malux Sweden AB att sälja viss radioutrustning - 07-10958 - 26 september 2007

2007-09-26

Beslut om att godkänna ansökan om deltagande i auktion 3,6-3,8 GHz-bandet - 07-9177 - 25 september 2007

2007-09-25