Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Tvistlösningsbeslut mellan B2 Bredband och Telia Sonera om byte av bandplan i telestationer - 07-6932 - 13 september 2007

2007-09-13

Underrättelse till Telia Sonera angående skyldigheter vid bitströmstillträde - 07-1697 - 22 augusti 2007

2007-08-22

Beslut till Telia Sonera om att ge Telenor tillträde till kopparnätet - 07-5543 - 20 augusti 2007

2007-08-20

Föreläggande till Hi3G angående mobil terminering - 07-9062/23 - 15 augusti 2007

2007-08-15

Föreläggande till Tele2 angående mobil terminering - 07-9215/23 - 15 augusti 2007

2007-08-15

Föreläggande till Telenor angående mobil terminering - 07-9214/23 - 15 augusti 2007

2007-08-15

Beslut om att avslå Telia Soneras ansökan om att använda radiosändare i 450 MHz-bandet - dnr 07-7477 - 15 augusti 2007

2007-08-15

Beslut om tillstånd för Nordisk Mobiltelefon att använda radiosändare i 450 MHz-bandet - dnr 06-16065 - 15 augusti 2007

2007-08-15

Beslut om att avslå Generic Mobile Systems ansökan om att använda radiosändare i 450 MHz-bandet - dnr 07-2569 - 15 augusti 2007

2007-08-15

Beslut om att avslå Telfri och Brandbergs ansökan om att använda radiosändare i 450 MHz-bandet - dnr 07-7477 - 15 augusti 2007

2007-08-15