Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Föreläggande till Telia Sonera om att tillhandahålla svart fiber - 06-16366 - 20 juli 2007

2007-07-20

Föreläggande till Telia Sonera att upprätthålla samtrafik med Verizon 07-5607/23 - 12 juli 2007

2007-07-12

Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och Telia Sonera angående villkor för samtrafik och LLUB 07-532 - 5 juli 2007

2007-07-05

Underrättelse till Telenor angående mobil terminering 07-9214-23 - 4 juli 2007

2007-07-04

Underrättelse till Telia Sonera angående bitströmstillträde 07-4363-23 - 4 juli 2007

2007-07-04

Underrättelse till Tele2 angående mobil terminering 07-9215-23 - 4 juli 2007

2007-07-04

Beslut i tvistlösningsärende mellan Barablu och Telia Sonera angående termineringsersättning 07-6096 - 4 juli 2007

2007-07-04

Beslut i tvistlösningsärende mellan B2 Bredband/Telenor och Telia Sonera angående Telia Soneras prissättning av LLUB-tjänster mm 07-3290

2007-07-04

Underrättelse till Hi3G angående mobil terminering 07-9062-23 - 4 juli 2007

2007-07-04

Föreläggande till Net at Once om att inkomma med handlingar och upplysningar 06-16842 - 4 juli 2007

2007-07-04