Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Föreläggande till Telia Sonera angående tjänster för installation av LLUB - 06-16748 - 26 april 2007

2007-04-26

Underrättelse till Telia Sonera om att åtgärda villkor som strider mot skyldigheterna vid bitströmstillträde - 07-1697 - 25 april 2007

2007-04-25

Underrättelse till Telia Sonera om att förtydliga produktbeskrivningen vid bitströmstillträde - 07-1697 - 25 april 2007

2007-04-25

Föreläggande till Telia Sonera om att sänka priset på företagets LLUB-produkter - 07-573 - 4 april 2007

2007-04-04

Underrättelse till Telia Sonera om skyldigheter vid bitströmstillträde - 07-1697 - 28 mars 2007

2007-03-28

Beslut angående Barablus begäran om tillsyn - 06-17113 - 27 mars 2007

2007-03-27

Underrättelse till Telia Sonera om förtydligande av migrering för bitströmstillträde - 07-3240 - 21 mars 2007

2007-03-21

Beslut om tillståndsvillkor för radiosändare i 3,5 GHz-bandet - dnr 06-13212 - 19 mars 2007

2007-03-19

Underrättelse till Tele2 om hur abonnenter underrättas om förändrade avtal - 07-585 - 14 mars 2007

2007-03-14

Beslut i tvistlösningsärende mellan TeliaSonera och Tele2 - dnr 03-16777, 03-17296 - 16 februari 2005

2007-02-16