Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telia Sonera och Tele 2 vad gäller mobil terminering - 06-11551 - 2 november 2006

2006-11-02

Beslut i tvistlösningsärenden mellan Telia Sonera och Telenor om mobil terminering - 06-11550 - 2 november 2006

2006-11-02

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telia Sonera och Hi3G om mobil terminering - 06-11552 - 2 november 2006

2006-11-02

Beslut - marknaden för internationell roaming i mobilnät - dnr 04-15642 - 17 oktober 2006

2006-10-17

Underrättelse till Bredbandsbolaget om att behandlade uppgifter säkerhetsställs - 06-13849 - 7 september 2006

2006-09-07

Underrättelse till Telia Sonera om avtalsvillkor vid sammankoppling av nät för utväxling av samtrafik - dnr 05-9642 - 5 september 2006

2006-09-05

Skrivelse om samfinansierad stationsanpassning - dnr 06-11243

2006-08-31

Föreläggande till Telia Sonera om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10587 - 31 augusti 2006

2006-08-31

Föreläggande till Tele2 om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10586 - 31 augusti 2006

2006-08-31

Föreläggande till Telenor om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10585 - 31 augusti 2006

2006-08-31