Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut om försök att ge döva, hörselskadade och talskadade möjlighet att larma nödnummer 112 med SMS - dnr 06-10081 - 14 juni 2006

2006-06-14

Beslut - tillståndsvillkor för UMTS - SULAB (Tele 2/Telia Sonera) - 06-56 - 14 juni 2006

2006-06-14

Beslut - Begränsning av antalet tillstånd som beviljas inom ett frekvensutrymme, BWA - 16 juni 2006

2006-06-14

Föreläggande till Telia Sonera om pris för installation av LLUB - 06-2341 - 13 juni 2006

2006-06-13

Beslut om tillstånd för Telenor att använda GSM 1800 på flygplan - dnr 06-2551 - 12 juni 2006

2006-06-12

Beslut - förlängt tillstånd för FWA-verksamhet i 3,5 GHz-bandet för TeliaSonera - 06-7577 - 12 juni 2006

2006-06-12

Underrättelse till Tele2 om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10586 - 10 juli 2006

2006-06-10

Föreläggande till Telia Sonera om avtalvillkor för Telia Refill - 7 juni 2006 - dnr 05-11843

2006-06-07

Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och Telia Sonera i fråga om villkor för LLUB och samlokalisering - 06-325 - 31 maj 2006

2006-05-31

Beslut i tvistlösningsärende mellan Teracom och Telia Sonera angående Telia Soneras tjänst Telefonnummersök Express - dnr 06-1953 - 31 maj 2006

2006-05-31