Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut i tvistlösningsärende mellan B2 Bredband och Telia Sonera angående prissättning av LLUB och samlokalisering - dnr 06-829 - 31 maj 2006

2006-05-31

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telenor och Telia Sonera angående LLUB - 03-17388 - 31 maj 2006

2006-05-31

Föreläggande - Telia Sonera ang. samtrafikavgifter i det fasta telenätet - dnr 06-2341 - 24 maj 2006

2006-05-24

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telenor och Telia Sonera angående prissättning av TeliaSoneras informationstjänst Telefonnummersök Express - dnr 06-5090 - 24 maj 2006

2006-05-24

Beslut i tvistlösningsärende mellan Glocalnet och Telia Sonera om GTA - dnr 06-418 - 10 maj 2006

2006-05-10

Beslut i tvistlösningsärende mellan Glocalnet och Telia Sonera om GTA - dnr 06-419 - 10 maj 2006

2006-05-10

Beslut i tvistlösningsärende mellan Itesco och TDC Song om abonnentuppgifter - dnr 06-120 - 10 maj 2006

2006-05-10

Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och Telia Sonera om villkor för samtrafik - dnr 06-324 - 10 maj 2006

2006-05-10

Underrättelse till Telia Sonera om diskriminerande felavhjälpningstider avseende grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA)

2006-05-04

Beslut - begäran om tillsyn avseende förvalsbeställningar från slutkunder till operatörer som köper grossistprodukt för telefonabonnemang - dnr 06-7975 - 4 maj 2006

2006-05-04